XXVIII. Kaán Károly Országos Természet- és Környezetismereti verseny 2019/2020. tanév

A tavalyi évhez hasonlóan a 2019/20-as tanévben is kiírásra került a XXVIII. Kaán Károly Országos Természet- és Környezetismereti verseny, melynek célja a különböző iskolatípusban tanuló 5-6. osztályos gyerekeknek lehetőséget biztosítani a megmutatkozó tehetségeik kibontakoztatására: környezetük önálló megfigyelésében, a terepmunka gyakorlásában, a kutatómódszerek önálló alkalmazásában, mondanivalójuk kiselőadás során történő kifejtésében.

A verseny nagyknaizsai szervezője a Kaán Károly Környezetvédelmi Egyesület.

A versenykiírásról szóló általános tájékoztatató innen tölthető le.

A zala megyei versenykiírás innen tölthető le.